Arbeidstherapie

Wanneer je in alle rust te weten wilt komen wat je kunt is Villa Fonti een prima plek om te zijn. Wat bieden wij:

• Kortdurende activiteit als onderdeel van reïntegratie
• Doel is het verkrijgen van duidelijkheid over de belastbaarheid om te komen tot (uitbreiding) van werkhervatting
• Maximale duur: 4-6 weken

Arbeidstherapie is een middel om reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. Arbeidstherapie is iets anders dan werkhervatting en moet alleen worden ingezet als onduidelijk is wat een zieke medewerker qua werk aan kan.

Arbeidstherapie is dus een “oefenperiode” die vooraf gaat aan het daadwerkelijk toekennen van loonwaarde. Maandenlang werken op “arbeidstherapeutische basis” is niet de bedoeling.

Beschikbaarheid aanvragen Overige belevingen