Arbeidstherapie

Wanneer je in alle rust er achter wilt komen wat je wèl kunt, is Villa Fonti een prima plek om te zijn. Daarvoor bieden wij je een activiteit van enkele weken, als onderdeel van jouw re-integratie, met de bedoeling je duidelijkheid te bieden over je belastbaarheid teneinde te komen tot verbetering van jouw mogelijkheden voor werkhervatting of verandering van werk.

• Duur 2 tot 6 weken

Arbeidstherapie is een middel om reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. Arbeidstherapie zien wij niet als de werkhervatting zelf; reden waarom we vinden dat het alleen ingezet kan worden om na te gaan wat voor werk je als ‘uitgevallen medewerker’ wèl aan kunt.

Arbeidstherapie is dus een “oefenperiode”, die vooraf gaat aan het daadwerkelijk toekennen van loonwaarde. Daarom achten wij langdurig werken op arbeids-therapeutische basis niet in jouw belang – en zien we er naar uit dat je met vertrouwen in jezelf, toegerust met de juiste ervaring en inzichten, weer verder kunt.

Beschikbaarheid aanvragen Overige belevingen